พิธีทำขวัญคอก


ชื่อประเพณี/พิธีกรรม: พิธีทำขวัญคอก  
คำอธิบาย:
พิธีทำขวัญคอก เป็นพิธีที่ชาวนาภาคใต้จะทำก่อนลงมือไถนา เนื่องจากตอนสิ้นฤดูทำนาในแต่ละปีชาวนาจะปล่อยควายออกไปอยู่ตามทุ่ง ครั้นเมื่อถึงฤดูทำนาจะเริ่มทำพิธี เรียกว่า ทำขวัญคอก” เพื่อนำควายที่ปล่อยให้ออกไปหากินตามทุ่ง ให้กลับเข้าคอก เครื่องทำขวัญคอก ประกอบด้วย ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว อาหารคาวหวาน
ไก่ 1 ตัว เหล้า 1 ขวด เมื่อทำพิธีให้เอ่ยชื่อพระภูมิเจ้าที่ที่คอกว่า “ธรรมเณร” และ “นางคูรา” ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดควาย เสร็จแล้วให้นำควายเข้าคอกได้ พิธีทำขวัญคอกมักนิยมทำในวันอังคาร และวันพุธ และจะมีการประเดิมให้ควายไปเริ่มไถนาในวันนั้นด้วย
ประเภทพิธีกรรม: พิธีราษฎร์
ภาค: ภาคใต้
แหล่งที่มาของข้อมูล: สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย - ภูมิปัญญาข้าวไทย จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
คำช่วยค้น: พิธีทำขวัญคอก  
วันที่บันทึกข้อมูล: 10/6/2010 5:14:55 PM