กาแฟสูตรข้าวกล้องงอก


ชื่อผลิตภัณฑ์จากข้าว: กาแฟสูตรข้าวกล้องงอก  
ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องดื่ม  
วัตถุดิบหลัก
เป็นการใช้ประโยชน์จาก:
อื่นๆ  
ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์:       กาแฟสูตรข้าวกล้องงอก เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของข้าวกล้องงอก โดยเป็นข้าวที่ผ่านกระบวนการงอก ซึ่งข้าวกล้องงอกจะประกอบด้วยสารอาหารเป็นจำนวนมาก ที่รู้จักกันทั่วไป คือสารอาหาร “กาบา (GABA)” ซึ่งสาร GABA เป็นสารที่มีประโยชน์ช่วยในการผ่อนคลายความเครียด ป้องกันความเสื่อมของสมอง
แหล่งที่มาของข้อมูล: สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย - ภูมิปัญญาข้าวไทย จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
คำช่วยค้น: กาแฟสูตรข้าวกล้องงอก กาบา  
วันที่บันทึกข้อมูล: 9/20/2010 3:27:08 PM