ขาวตาแห้ง


ชื่อพันธุ์ข้าว: ขาวตาแห้ง  
ชื่อท้องถิ่น: -  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Oryza sativa L.  
ชื่อวงศ์: Gramineae  
ชนิด: ข้าวเจ้า  
พื้นที่ ที่นิยมปลูก: ภาคเหนือของประเทศในพื้นที่ราบระหว่างภูเขา  
ลักษณะ:       เป็นข้าวนาสวน ความสูงประมาณ 170 เซนติเมตร ลำต้นค่อนข้างแข็ง ทรงกอตั้ง ใบธงทำมุมเอนปานกลาง รวงค่อนข้างแน่น คอรวงสั้น ก้านรวงอ่อน แตกระแง้ปานกลาง ติดเมล็ดน้อย เมล็ดร่วงปานกลาง  
การใช้ประโยชน์:       เหมาะสำหรับใช้บริโภค หุงขึ้นหม้อ ข้าวสุกมีความนุ่ม ร่วนเป็นเม็ด ไม่เหนียวจับตัวเป็นก้อน  
ประวัติพันธุ์: -  
ประเภทพันธุ์ข้าว: ข้าวพันธุ์พื้นเมือง  
ภาค: ภาคเหนือ
แหล่งที่มาของข้อมูล: สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย - ภูมิปัญญาข้าวไทย จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
คำช่วยค้น: ข้าว พันธุ์ข้าว ขาวตาแห้ง  
วันที่บันทึกข้อมูล: 10/4/2010 11:54:06 AM